Vanuit het CIBG ‘Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport’ zijn de regels van de overheid opgesteld. Als zorgaanbieder valt  KlankenwelZijn onder dit ministerie. KlankenwelZijn voldoet aan de regels van de overheid. Wat dit inhoudt zie je hieronder.

Wet Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

Binnen KlankenwelZijn vinden geen van de 14 risicovolle handelingen plaats, zoals in deze wet BIG verwoord. KlankenwelZijn gaat uit van het zelfgenezend vermogen van de cliënt. Dit vermogen wordt aangesproken, door ontspanning en daarna herstelt de cliënt zichzelf met dit vermogen. KlankenwelZijn komt hier niet tussenbeide, behalve in coaching voor, tijdens en na de behandeling.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

KlankenwelZijn heeft op dit moment (21 mei 2018) 0 klachten en geschillen met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening en de dienstverlening zelf, zoals gesteld in de Wkkgz wet van 1 januari 2017.

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Bespreek dit dan eerst met de KlankenwelZijn zelf en kijk of je gezamenlijk tot een oplossing kunt komen.

Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg)

De WMG wet vernieuwd per 1 januari 2018 bevat de regelgeving van de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). Ten tijde van het schrijven van dit deel is nog niet duidelijk welke specifieke besluitregels, regelingen en tarieven voor ‘de overige paramedische zorg’, waaronder KlankenwelZijn valt, gelden. Voor nu houden we de algemene zorg besluiten en regels aan.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanuit de autoriteit persoonsgegevens is er de wet op privacy en persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is deze aangevuld met de Europese privacy wetgeving via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet sluit beter aan bij het digitale tijdperk waarin wij leven en zo blijft uw privacy gewaarborgd. KlankenwelZijn heeft zijn privacy beleid en cookie beleid in aparte documenten vastgelegd.